Klub Taido je napravio saradnju sa Tae kwon do-kik boks klubom Edessas Birozis iz Grčke koji broji preko 100 članova. Ovaj klub vode odlični treneri Αναστασία Μπιρόζη i Iordana Mpirozi koji su pokazali veliko interesovanje za tehniku Realnog Aikidoa i klub Taido.