PROGRAMI ZA POLAGANJE

Skrolujte dole za više informacija
Program za decu

ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА ЗА ЗВАЊА У ССССРА 2015
(ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ ОД 5 – 12 ГОДИНА)

ЖУТИ ПОЈАС
Кретња: леви став, десни став, окрет на стопалима (у месту), окрет на предњој нози, корак окрет, корак окрет мали окрет, искорак у страну
Падови: колут напред, пад напред, пад назад
Ударци: увежбавање ударца одозго у главу
Oслобађање од хвата: за исту руку, за супротну руку
Технике:
• одбрана од хвата за косу спреда (повлачење у назад и полуга на зглобу шаке, ради се испред нападача)
• одбрана од хвата за оковратник, једном руком од позади (провлачење испод руке уназад и полуга на зглобу шаке, ради се испред нападача)
• одбрана од хватаса стране од позади (џепарење, ради се иза нападача)
• одбрана од хвата за руку (руковање) провлачење и сечење руком на доле (ради се испред нападача)
• одбрана од хвата десном руком задесну руку (корак окрет мали окрет, ради се иза нападача)
• одбрана од хвата за супротну руку (хват десном руком за леву руку, искорак у страну и полуга на зглобу шаке, ради се иза нападача)
• одбрана од хвата за груди искорак у страну шамар и полуга на зглобу шаке (ради се испред нападача)
НАРАНЏАСТИ ПОЈАС
Кретња: окрет на стопалима (у месту), окрет на предњој нози, корак окрет, корак окрет мали окрет, искорак у страну
Падови: пад напред, пад назад
Ударци: увежбавање кружног ударца руком са стране у главу
Блокаде:блокирање кружног ударца руком са стране у главу
• искорак са блоком и ударац у главу
• искорак у страну, блок са укрштеним рукама
Технике:
• одбрана од хвата са две руке за две руке спреда (искорак у страну и полуга на зглобу шаке, ради се иза нападача)
• одбрана од хвата две руке за две руке спреда (извртање на горе са фиксацијом на грудима и рушење, ради се испред нападача)
• одбрана од хвата за руку (руковање десном руком за десну руку, окретање тела, рингишпил, ради се испред нападача)
• одбрана од обухвата око струка (ослобађање хватом за прсте, џепарење, ради се иза нападача)
• ударац одозго у главу (искорак у страну, укрштени блок и пропуштање са стране, ради се иза нападача)
• ударац одозго у главу (искорак у страну са укрштеним блоком, пропуштање и сечење на доле и полуга на зглобу шаке, ради се испред нападача)
• кружни ударац руком са стране (блок пресретање са ударцем у главу, пребацивање руке испред себе и полуга на зглобу шаке, ради се иза нападача)

ЗЕЛЕНИ ПОЈАС
Кретња: иста као за претходне појасеве, корак окрет мали окрет и корак окрет
Падови: исти као за претходне појасеве, тврди пад напред (са удрацем руке), пад напред и назад (комбинација) и џудо пад назад
Ударци:
• увежбавање удараца песницом директно у стомак
• увежбавање удрца ногом у стомак (маегери)
Блокаде:блокирање ударца песницом у стомак
• укрштени блок (повалчење ноге у назад, укрштени блок рукама)
• пропуштање удрца десном руком
Технике:
• одбрана од хвата две руке за две руке спреда (провлачење испод десне руке и корак окрет мали окрет и рушење на доле, ради се иза нападача)
• кружни ударац руком у главу (шамар, блок на унутрашњу страну и рушење, ради се испред нападача)
• ударац песницом одоздо у стомак (повалачење ноге у назад, укрештени блок, шамар и рушење, ради се испред нападача)
• одбрана од хвата за оба рамена од позади (повлачење ноге у назад, провлачење главе између руку и рушење на доле, ради се иза нападача)
• одбрана од хвата за оба рамена од напред (шамар, извртање руке са рушењем и полуга на лакту, ради се испред нападача)
• одбрана од хвата (руковање, корак окрет, провлачење испод руке и сечење на доле, увртање шаке, ради се испред нападача)
• одбран од обухвата руком око врата (дављење, хват за косу од назад и повлачење и рушење, ради се иза нападача)
• ударац руком одозго у главу (корак окрет мали окрет, ради се иза нападача)
• одбрана од хвата за ревер од назад (окрет на стопалима на спољну страну и корак окрет мали окрет, рушење и полуга на руци, ради се иза нападача)
Избегавање нападача:
• ударац руком одозго у главу(избегавање један на један, корак окрет мали окрет)
• ударац песницом у стомак (избегавање један на један, корак окрет мали окрет)

ПЛАВИ ПОЈАС
НАПОМЕНА: кандидат је обавезан да зна све радити на обе стране
Кретње: сва кретња, искорак у страну укрштени блок окрет на прењој нози, слободна кретња
Падови: сви падови, пад напред на подлактице
Ударци: увежбавање кружног ударца ногом (ниски маваши у тело)
Технике:
• ударац руком одозго у главу (искорак у страну укрштени блок пропуштање руке и хват руке и полуга на зглобу шаке, ради се иза нападача)
• одбарана од обухвата око струка од позади (извлачење једне ноге, хват за ногу и рушење, полуга на нози)
• одбрана од хвата две руке за две руке од позади (пребацивање једне руке полуга на малом прсту, ради се испред нападача)
• одбрана од хвата две руке за две руке спреда (извртање руку, дамски хват и рушење нападача хватом за косу уназад, ради се иза нападача)
• кружни ударац руком са стране у главу (шамар и рушење са унутршње стране, ради се испред нападача)
• кружни ударац са стране ногом у тело (прихватање ноге корак окрет, извлачење ноге у назад и полуга на нози, ради се испред нападача)
• хват десном руком за десну руку (шамар са корак окрет мали окрет, рушење и полуга на зглобу шаке, ради се иза нападача)
• директни ударац песницом у стомак (пропуштање десном руком, хвата за рамена и рушење, ради се иза нападача)
• одбрана од ножа, убод ножем одоздо (укрштени блок шамар, пребацивање руке и полуга на зглобу шаке, ради се испред нападача)
• убод ножем са стране (пресретање блок са ударцем у главу пребацивање руке и полуга на зглобу шаке, ради се иза нападача)
Избегавање нападача:
• ударац руком одозго у главу (избегавање један на један – динамика)
• ударац директно песницом у стомак (избегавање један на један – динамика)
БРАОН ПОЈАС
НАПОМЕНА: кандидат је обавезан да зна све радити на обе стране
Кретње: сва кретња, слободна кретња
Падови: сви падови, џуџи гарами (укрштени хват рукама), летећи пад, ката пад (са остајањем на струњачи)
Ударци: Технике:
• Одбрана од хвата за оковратник одпозади (окретање унутра, шамар и рушење, ради се испред нападача)
• Одбрана од хвата за оковратник одпозади (брзо провлачење испод руке и полуга на лакту са обе руке, ради се испред нападача)
• Одбрана од хвата десном руком за десну руку (корак окрет споља, провлачење испод руке, повлачење нападача за собом, полуга на лакту и рушење, ради се иза нападача)
• Одбрана од хвата десном руком за десну (претхватање руке, полуга на лакту, корак окрет мали окрет, рушење и полуга на зглобу шаке, ради се иза нападача)
• Одбрана од хвата за руку и крагну (пребацивање руке преко главе, рушење и полуга на зглобу шаке, ради се испред нападача )
• Ударац руком одозго у главу (корак окрет мали окрет полуга на глави, повлачење главе у назад доле према струњачи, ради се иза нападача)
• Ударац руком одозго у главу (пропуштање ударца и чишћење ногом на једну ногу, ради се испред нападача)
• Кружни ударац руком са стране (искорак у страну, укрштени блок, пребацивање руке, пролазак испод, полуга на малом прсту, ради се иза нападача)
• Директни ударац песницом у стомак (шамар, корак окрет мали окрет, рушење и полуга на зглобу шаке, ради се иза нападача)
• Одбрана од ударца палицом одозго (пресретање на унутрашњу страну и полуга на зглобу шаке, ради се испред нападача)
• Одбрана од ударца палицом одозго (пресретање, укрштени блок, пропуштање и сечење на доле, ради се иза нападача)
Одбрана од два нападача (Џиу-ваза)
• Ударац руком одозго у главу, избегавање
• Ударац песницом у стомак, избегавање

Program za odrasle

5 KYU ŽUTI POJAS
PADOVI (UKEMI)
• Kolut napred
• Pad napred (MAE UKEMI)
• Pad nazad (USHIRO UKEMI)

KRETANJA (TAI SABAKI)
• Okret unazad (USHIRO TENKAN)
• Korak okret (IRIMI TENKAN)
• Oket na stopalima (TENKAI)
• Korak okret mali okret (IRIMI TENKAN TENKAI)
• Iskorak u stranu (TSUGI ASHI)

TEHNIKE
• Odbrana od hvata za istu ruku -prva forma (KATATE TORI AI HANMI IKKYO-URA)
• Odbrana od hvata za istu ruku -poluga na zglobu šake i laktu (KATATE TORI AI HANMI SHIHO NAGE-OMOTE)
• Odbrana od hvata za istu ruku -poluga na zglobu šake izvrtanjem (KATATE TORI AI HANMI KOTEGAESHI )
• Odbrana od hvata za suprotnu ruku -poluga na zglobu šake peta forma (KATATE TORI GYAKU HANMI GOKYO-URA)
• Odbrana od hvata za suprotnu ruku- poluga na zglobu šake I laktu (KATATE TORI GYAKU HANMI SHIHO NAGE-URA)
• Odbrana od hvata za rame -druga forma ( ERI TORI NIKYO)
• Odbrana od hvata za okovratnik -peta forma (USHIRO ERI TORI GOKYO-OMOTE)
• Odbrana od udarca od gore u glavu -prva forma (SHOMEN UCHI IKKYO-URA)
• Odbrana od udarca od gore u glavu -poluga na zglobu šake (SHOMEN UCHI KOTEGAESHI)
• Odbrana od kružnog udarca u glavu- prva forma – ukršten blok (YOKOMEN UCHI IKKYO-URA)
• Odbrana od kružnog udarca u glavu peta forma – direktan blok (YOKOMEN UCHI GOKYO-OMOTE)

4 KYU NARADŽASTI POJAS
PADOVI (UKEMI)
• Pad napred (MAE UKEMI)
• Pad nazad (USHIRO UKEMI)
• Pad nared nazad (MAE UKEMI USHIRO UKEMI)
• Pad napred ublažen udarcem (KATA UKEMI)

KRETANJA (TAI SABAKI)
TEHNIKE
• Odbrana od hvata za istu ruku -poluga na zglobu šake druga forma (KATATE TORI AI HANMI NIKYO)
• Odbrana od hvata za istu ruku -poluga na laktu (KATATE TORI AI HANMI UDE OSAE-OMOTE)
• Odbrana od hvata za istu ruku -poluga na vratu (KATATE TORI AI HANMI IRIMI NAGE)
• Odbrana od hvata za suprotnu ruku -poluga na zglobu šake izvrtanjem(KATATE TORI GYAKU HANMI KOTEGAESHI)
• Odbrana od hvata za suprotnu ruku -poluga na zglobu šake i laktu- privodjenje (KATATE TORI GYAKU HANMI UDE GARAMI)
• Odbrana od udarca od gore u glavu -poluga na malom prstu povlačenje na dole- treća forma (SHOMEN UCHI UCHI KAITEN SANKYO-OMOTE)
• Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke -poluga na zglobu šake i laktu (RYOTE TORI SHIHONAGE-URA)
• Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke-provlačenjem ispod ruke (RYOTE TORI UCHI KAITEN NIKYO-OMOTE)
• Odbrana od hvata za suprotnu ruku-poluga na zglobu šake –druga forma(KATATE TORI GYAKU HANMI NIKYO)
• Odbrana od kružnog udarca u glavu- poluga na zglobu šake i laktu (YOKOMEN UCHI SHIHO NAGE -OMOTE )
• Odbrana od udarca od dole u stomak -poluga na zglobu šake – peta forma(GEDAN TSUKI GOKYO)
• Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke odpozadi- poluga na zglobu šake -peta forma (USHIRO RYOTE TORI GOKYO)
• Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke odpozadi -poluga na malom prstu-treća forma(USHIRO RYOTE TORI SANKYO)

3 KYU ZELENI POJAS
PADOVI (UKEMI): kandidat radi obe strane –leva i desna
• Pad napred (MAE UKEMI)
• Pad nazad (USHIRO UKEMI)
• Pad nared nazad (MAE UKEMI USHIRO UKEMI)
• Pad napred ublazen udarcem (KATA UKEMI)
• Tvrdi pad napred ( KATA MAE UKEMI)
• Tvrdi pad nazad ( KATA USHIRO UKEMI)
KRETANJA (TAI SABAKI) : izbegavnje napadaca 1 na 1(irimi tenkan tenkai irimi tenkan)
TEHNIKE : kandidat radi obe strane –leva i desna
• Odbrana od hvata za istu ruku -poluga na malom prstu – treća forma (KATATE TORI AI HANMI SANKYO)
• Odbrana od hvata za istu ruku- bacanje gušenjem (KATATE TORI AI HANMI HIJI KIME OSAE)
• Odbrana od hvata za rame- provlačenje glave poluga na laktu (ERI TORI UDE OSAE)
• Odbrana od udarca od gore u glavu -poluga na vratu (SHOMEN UCHI IRIMI NAGE)
• Odbrana od udarca od gore u glavu- bacanje polugom na laktu i zglobu šake (SHOMEN UCHI UDE GARAMI)
• Odbrana od udarca u stomak- bacanje šamarom (CHUDAN TSUKI KIRI GAESHI)
• Odbrana od kružnog udarca u glavu -bacanje gušenjem (YOKOMEN UCHI HIJI KIME OSAE)
• Odbrana od hvata za okovratnik od pozadi -poluga na laktu (USHIRO ERI TORI UDE OSAE)
• Odbrana od direktnog udarca u glavu- prva forma (JODAN TSUKI IKKYO-URA)
• Odbrana od direktnog udarca u glavu- poluga na zglobu šake izvrtanjem (JODAN TSUKI KOTEGAESHI)
• Odbrana od direktnog udarca nogom u stomak -ulazak unutra čišćenje (MAE GERI OSETO GARI)
Odbarana od oružja (BUKI WAZA)………………………………………………………………………………………………………..
-odbrana od noža
• Odbrana od boda u stomak od dole- druga forma (GEDAN TSUKI TANTO TORI NIKYO-OMOTE)
• Direktan bod u stomak poluga na zglobu šake izvrtanjem(CHUDAN TSUKI TANTO TORI KOTEGAESHI)
-odbrana od palice
• Odbrana od udarca palicom od gore -prva forma (SHOMEN UCHI IKKYO-URA)
• Odbrana od udarca palicom kružno iznutra prema spolja (URAKEN-IKKYO -URA)

2 KYU PLAVI POJAS
PADOVI (UKEMI)
• Svi padovi
• Pad u stranu
• Pad na podlaktice
KRETANJA (TAI SABAKI)
• Sva kretanja
• Izbegavanje 1 na 1 – od udarca od gore u glavu (SHOMEN UCHI)
– od udarca u stomak (CHUDAN TSUKI)
TEHNIKE
• Odbrana od hvata za istu ruku- bacanje polugom na laktu i zglobu šake (KATATE TORI AI HANMI UDE GARAMI)
• Odbrana od hvatova za rame od pozadi -bacanje šamarom (USHIRO ERI TORI TENCHI NAGE)
• Odbrana od hvatova za rame od pozadi- poluga na vratu (USHIRO ERI TORI IRIMI NAGE)
• Odbrana od hvata za istu ruku- bacanje preko kuka (KATATE TORI AI HANMI KOSHI NAGE)
• Odbrana od hvata za rame savijanje lakta
• Odbrana od kružnog udarca u glavu-poluga na malom prstu –treća forma (YOKOMEN UCHI UCHI KAITEN SANKYO)
• Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke od pozadi-poluga na zglobu šake i laktu (USHIRO RYOTE TORI SHIHO NAGE)
• Odbrana od udarca u stomak poluga na laktu (CHUDAN TSUKI UDE OSAE)
• Odbrana od kružnog udarca u glavu- poluga na zglobu šake izvrtanjem (YOKOMEN UCHI KOTEGAESHI)
• Odbrana od udarca pesnicom u stomak- poluga na vrtu (CHUDAN TSUKI IRIMI NAGE)
• Odbrana od kružnog udarca nogom – niski (MAVASHI GERI)
• Odbrana od davljenja od pozadi (UDE OSAE)
Odbarana od oružja (buki waza)……………………………………………………………………………………………………………
-odbrana od noža
• Odbrana od uboda nožem od dole poluga na zglobu šake I laktu-privođenje (GEDAN TSUKI TANTO TORI UDE GARAMI)
• Odbrana od boda od gore – treća forma (SHOMEN UCHI TANTO TORI SANKYO)
-odbrana od palice
• Odbrana od kružnog udarca palicom -bacanje šamarom (YOKOME UCHI TENCHI NAGE)
• Odbrana od kružnog udarca palicom iznutra spolja -bacanje polugom na laktu i zglobu šake (URAKEN UDE GARAMI)
-odbrana od pištolja
• Odbrana od pretnje pištoljem sa leve strane (UDE OSAE OSETO GARI)
• Odbrana od pretnje pištoljem sa desne strane (KOTEGAESHI)

1 KYU BRAON POJAS
PADOVI (UKEMI)
• Svi padovi
KRETANJA (TAI SABAKI)
• Sva kretanja
JIYU WAZA (ODBRANA OD 2 NAPADAČA)
• Odbrana od udarca u glavu od gore (SHOMEN UCHI)
• Odbrana od udarca u stomak (TSUKI)

TEHNIKE
• Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke od pozadi bacanje preko kuka (USHIRO RYOTE TORI KOSHI NAGE)
• Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke -bacanje preko kuka (RYOTE TORI KOSHI NAGE)
• Odbrana od udarca pesnicom u glavu-poluga na vratu (JODAN TSUKI IRIMI NAGE)
• Odbrana od udarca od gore u glavu-poluga na vratu –direktna (SHOMEN UCHI IRIMI NAGE)
• Odbrana od udarca od gore u glavu- bacanje povlačenjem glave na dole (SHOMEN UCHI KUBI SHIME NAGE)
• Odbrna od hvata za kragnu od pozadi-provlačenje iznuta čišćenje (USHIRO ERI TORI UDE OSAE OSETO GARI)
• Odbrana od kruznog udarca u glavu poluga na zglobu šake i laktu – nadhvat (YOKOMEN UCHI UDE GARAMI)
• Odbrana od direktnog udarca u glavu bacanje polugom na zglobu šake i laktu (JODAN TSUKI UDE GARAMI)
• Odbrana od kružnog udarca nogom u glavu – provlačenjem ispod noge (MAVASHI GERI)

Odbarana od oružja (buki waza)……………………………………………………………………………………………………………
-odbrana od noža
• Odbrana od kružnog boda nožem presretanje I podhvat (YOKOMEN UCHI TANTOTORI UDE GARAMI)
• Odbrana od kružnog boda nožem poluga na laktu (YOKOMEN UCHI TANTO TORI UDE OSAE)
• Odbrana od kružnog boda iznutra spolja –poluga na zglobu šake izvrtanjem(URAKEN TANTO TORI KOTEGAESHI)
-odbrana od palice
• Odbrana od udarca palicom od gore u glavu – bacanje preko kuka (SHOMEN UCHI KOSHINAGE)
• Odbrana od udarca palicom od gore u glavu – presretanje – gušenje
• Odbrana od udarca palicom od gore ubacivanje ramena pod pazuh
• Odbrana od kružnog udarca palicom – presretanje – čišćenje (YOKOMEN UCHI OSETO GARI)
-odbrana od pištolja
• Pretnja pištoljem s ledja okret unutra I poluga na laktu
• Pretnja pištoljem s ledja okret spolja I poluga na zglobu šake