U prostorijama KRA Surčin održan je Prvi instruktorski seminar Srpskog saveza Sistema samoodbrane Realni aikido 2015 na kome je učestvovao i Klub Taido. Cilj ovog semnira je prezentovanje i uvežbavanje programa za odrasle i programa za dečiji program. U toku dva dana učešće je uzelo 18 klubova sa ukupno 42 trenera i instruktora.