Od 23. juna do 4. avgusta, Taido klub je imao privilegiju i čast da ispred “Srpskog Saveza Sistema Samoodbrane Realni Aikido 2015” uzme učešće u vođenju radionice Samoodbrane za decu na Super Kampu na Tari. Tim su činili trener Ivan Milutinović i asistent Aleksandar Kopandanović. Ukupno 43 dana su boravili na Mitrovcu gde su održali oko 250 treninga kroz koje je prošlo 4000 dece. Ovaj poduhvat bio je podržan i od ostalih klubova iz Saveza iz Surčina, Beograda, Čačka, Kostolca, Požarevca, Novog Sada,
Na Super kampu je radionica sistema samoodbrane bila vrlo atraktivna i zanimljiva gde su održavani i treninzi za kolege predavače sa drugih radionica koji su se interesovali za sistem realni aikido.