Drugi instruktorski seminar Srpskog saveza sistema samoodbrane realni aikido 2015 je organizovan 30.septembra 2017. godine u prostorijama KRA “Surčin” u Surčinu. Domaćini ovog kluba su još jednom potvrdili da umeju da odgovore zahtevima jedne ozbiljne organizacije.
Seminar je podeljen vremenski na dva dela a ukupno trajanje od 5 sati nije bilo fizički zanemarljivo. Pre podne se diskutovalo o tehnikama za odrasle dok se popodne govorilo i praktično pokazivao dečiji program. Tehnike realnog aikidoa su vrlo kompleksne i mesta za napredak ima uvek. Tu su treneri koji se ovom veštinom bave preko dvadeset godina i dalje uče i usavršavaju se. Tehnika je takođe podložna promenama, tako da mesta za opuštanje nema.
Ovaj put okupilo se više od 50 instruktora i trenera. Tehnike su predavali majstor Branko Brešćanski crni pojas 6.Dan i majstor Aleksandar Nikolić crni pojas 5.Dan.