Dana 21.05.2017. uspešno je održan seminar realnog aikidoa u Loznici koji je organizovao KRA “Gimnazion”. Na seminaru je prisustvovalo 320 učesnika iz 11 škola iz različitih organizacija. Pored praktičnog dela gde se obrađivala tema “Problematika odbrane od noža”, organizovan je i teorijski deo u vidu predavanja na istu temu i predavanje o zakonskim okvirima “Primena samoodbrane uopšteno”. U ime Kluba “Taido” na seminaru je bio trener Ivan Milutinović.
“Odlična organizacija, prijatna atmosfera, profesionalan način rada, dobro društvo. Drago mi je što sam bio na ovom seminaru jer mi se posebno svideo studiozan pristup problematici odbrane od noža. Majstor Vladislav Pavlović je zaista ozbiljno pristupio ovoj temi i još jednom hvala na saradnji. Teorijski deo je takođe bio jako koristan i to je nešto sa čime se prvi put srećemo.